Mijn favorieten

Verkoopvoorwaarden / disclaimer

Indien u tot aankoop van een woning overgaat, zal een koopakte worden opgemaakt conform het model van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen NVM. In deze koopakte wordt onder andere een waarborgsom of bankgarantie opgenomen ter hoogte van 10 procent van de koopsom, alsmede een zogenaamde ‘’ouderdomsclausule’’ en een clausule dat de verkoper er niet zelf gewoond heeft indien van toepassing.


De koopovereenkomst komt pas tot stand door het ondertekenen van de koopakte. Zolang er nog geen door verkoper ondertekende koopakte is, is verkoper niet verplicht om mee te werken aan het tot stand brengen van de koopovereenkomst en behoudt hij zich het recht voor om aan een ander te verkopen. Nadat de koper de door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen, heeft de koper nog drie dagen bedenktijd.


Deze website is met grote zorg samengesteld. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie is achterhaald door tijdverloop. Derks Makelaardij is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolkomenheden of anderszins ten aanzien van de op deze site getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Alle opgegeven maten en oppvervlakten zijn indicatief.